• مسئولیت مربوط به محتوایی که در وب سایت قرار دارد، شامل تصاویر، محتوای متنی، محصولات و هر نوع محتوای دیگر بر عهده ی تیم فیلافل می باشد.
  • کیفیت محصولات موجود، قبل از قرارگیری در سایت توسط متخصصین ما ارزیابی خواهد شد.
  • تیم استارتاپی فیلافل از اطلاعات خصوصی اشخاصی که از سایت استفاده می کنند، محافظت می کند. این اطلاعات صرفا جهت ورود و استفاده از خدمات سایت می باشد.
  • کالاهای موجود در سایت فیلافل، شامل محتوا و تصاویر مطابق با قوانین جاری کشور است.