هیچ محصولی یافت نشد.

موسیقی و ساز
بخش زیادی از زندگی ما این روزها خواسته یا ناخواسته، توام با موسیقی و ساز شده است.پس بهتر است تاثیرات موسیقی را بر خودمان و محیط اطرافمان بیشتر بشناسیم و درک کنیم.

مطالعات نشان می دهند که موسیقی فقط جنبه سرگرمی ندارد، بلکه تاثیرات زیادی بر جسم و روان ما خواهد داشت.نواختن سازهای مختلف، نیازمند هماهنگی اعضای بدن، مغز و حواس ماست.پس تمرین نوازندگی مهارت هماهنگی بین چشم، دست و ذهن را در فرد تقویت می کند.

برای اینکه تبدیل به یک نوازنده ی حرفه ای شویم، لازم است تا با دقت به صداها گوش کنیم، بنابراین با تمرکز بر خوب گوش کردن آواها و صداها مهارت شنوایی بهبود قابل توجهی می یابد.

ساخت یک موسیقی و آهنگ اصولا کاری تیمی است.در یک گروه، فرد همکاری با سایر اعضا و هماهنگی با آنها را می آموزد.بنابراین مهارت همکاری تیمی و کار گروهی هم در فردی که موسیقی کار می کند، افزایش می یابد.

تحقیقاتی که انجام شده، گویای این نکته است که نواختن و گوش دادن موسیقی ظرفیت ذهن و حافظه را افزایش داده و مغز را تقویت می کند.

گوش دادن به موسیقی در مواقع بی حوصلگی، حال انسان را بهبود می بخشد.در واقع آرامش ذهنی و روحی را برای فرد به ارمغان می آورد.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها